Skrumplever

Sjukdomar som drabbar levern förväntas öka i takt med att en allt större del av befolkningen får problem med övervikt och fetma. En annan riskfaktor är den stigande alkoholkonsumtionen.

(Ett nytt fönster öppnas)

Skrumplever

Skrumplever (levercirros) drabbar inte bara människor med för hög alkoholkonsumtion utan kan också drabba människor med olika former av leverinflammation (hepatit) eller som äter vissa typer av mediciner. För drygt hälften av de som drabbas av skrumplever är orsaken hög alkoholkonsumtion.Vad är skrumplever?

Skrumplever är en sjukdom som gör att bindväv bildas i stället för normal cellvävnad. Detta gör att levern hårdnar. Blodet som skulle passera levern på väg från tarmen kommer inte ut i blodomloppet och blodtrycket i tarmen höjs. Detta gör att blodkärlen i magtarmkanalen utvidgas och får till följd att det bland annat kan bildas åderbråck i matstrupen. Dessa åderbråck kan brista och medföra en allvarlig tarmblödning. Av samma orsak samlas vätska i bukhålan och magen sväller upp. Blodomloppet blir sämre och därmed försämras också levercellernas funktion. De kan inte längre producera ämnen som gör att blodet koagulerar (levrar sig) eller albumin, som transporterar olika ämnen i kroppen och bidrar till att blodvolymen är konstant. Levercellerna kan inte heller ta bort vissa nerbrytningsprodukter från de röda blodkropparna eller bryta ner ammoniak och andra gifter som kommit in i blodomloppet. Därför färgas patientens hud och ögonvitor gula. Dessutom svullnar benen upp en aning och man får blåmärken.

Skrumplever – symtom

Symtom i ett tidigt stadium av skrumplever är trötthet och svaghet, dålig aptit, illamående och viktnedgång. I ett senare stadium är symtomen bl.a. gulsot, mörkt gul eller brun urin, vattenansamling i buk och ben (buken blir stor och utspänd), diarré med svart eller blodig avföring, blodiga kräkningar och förvirring som kan övergå i leverkoma. Hos män är förstoring av brösten och impotens vanligt eftersom levern förlorat sin förmåga att bryta ner könshormonet östrogen.

Skrumplever – behandling

Skrumplever är svårt att behandla. Det går inte att reparera de skador som skrumplever orsakat. Däremot kan man förhindra att patienten blir sämre. Vid tidig behandling kan patienten fortsätta att leva ett relativt normalt liv. Behandlingen inriktar sig i huvudsak på att lindra de komplikationer som kan uppkomma vid skrumplever, samt vad som faktiskt orsakat skrumplevern. Behandlingen inleds därför ofta med att patienten upphör med eller kraftigt minskar sin alkoholkonsumtion.

Vattendrivande, kaliumsparande läkemedel kan ordineras för att minska ansamlingen av vätska i bukhålan och benen. För att sänka blodtrycket i åderbråcken och förebygga blödningar kan betablockerare användas. Även speciella ”gummiband” kan användas för att dra ihop åderbråcken och få dem att skrumpna. Livshotande blödningar från åderbråck i matstrupen kan behandlas med gastroskopi. Vid leverkoma eller för att förebygga leverkoma kan laxermedel ges för att minska de giftiga ämnena som kan bildas i tarmen.

I vissa fall kan en levertransplantation bli aktuell. En aktiv missbrukare opereras inte då han/hon antagligen inte klarar den eftervård som krävs. Det kan också finnas etiska aspekter på vem som ska få en ny lever när väntelistan är lång och bristen på organ stor.

Skrumplever – dödlighet

Vid skrumplever är dödligheten inom 5 år 70%. Många gånger är anledningen dålig egenvård eller att behandlingen sattes in för sent. Det bästa man kan göra när man får diagnosen, är att ta reda på vad som krävs, och att sedan följa läkarnas råd till punkt och pricka. På så sätt blir dödlighetsrisken mycket lägre.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *