Metastaser och cancer i levern

De flesta som får cancer i levern är över 65 år. Levercancer är vanligare bland män än kvinnor och man beräknar att ca 350 personer får levercancer varje år. Om cancern inte har spritt sig utanför levern och bildat metastaser, s.k. dottertumörer kan man bli frisk efter behandling. Om cancern inte går att operera får man behandling för att kunna leva och hålla borta cancern så länge som möjligt.

(Ett nytt fönster öppnas)

Levercancer

Metastaser i levern

Det är metastaser som kan göra cancern livshotande. Ungefär en tredjedel av alla patienter har metastaser som upptäcks på samma gång som cancern. Om metastaser inte skulle bildas skulle flertalet patienter kunna botas genom att cancern opererades eller strålades bort.

Levern är ett av de organ där metastaser ofta uppstår. Det är till exempel vanligt att bukspottkörtelcancer, magsäckscancer och tjocktarmscancer ger metastaser som hamnar i levern. Det beror på att blodet när det har passerat magen och tarmarna fortsätter till levern.Symtom vid metastaser i levern

Exempel på symtom vid metastaser i levern är:
* Trötthet
* Minskad aptit
* Allmän känsla av obehag eller sjukdom
* Obehag och smärta under revbenen på höger sida
* Gulsot
* Vätskeansamling i buken (ascites)

Undersökning av metastaser i levern

Metoder att ta bilder av kroppens inre som ultraljud, datortomograf och magnetkamera används för att undersöka om det finns metastaser i levern. För att en metastas ska kunna upptäckas måste metastasen dock vara 0,5 cm eller större.

Behandling av metastaser i levern

En förutsättning för operation är att det inte finns för många dottersvulster. De får inte heller ha spridit sig till flera delar av levern. Operationens syfte är att bota sjukdomen. Det är ibland möjligt om patienten har metastaser från tjock- eller ändtarmscancer. Ibland kombineras operationen med cytostatika både före och efter ingreppet. I en del fall prövas andra behandlingsmetoder där man med hjälp av värme, laser eller riktad strålbehandling, s.k. stereotaktisk strålbehandling, försöker förstöra metastaserna. Cytostatika kan även användas för att lindra symtomen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet.

Cancer i levern – Symtom vid levercancer

Levercancer är en allvarlig sjukdom som är svår att upptäcka i början. Det beror på att levern har en stor reservförmåga. Symtomen är ofta diffusa, såsom obehag i buken under lång tid, feber, illamående, ingen aptit, viktförlust utan någon anledning och ont i ryggen i höjd med skulderbladen. Senare påverkar cancer i levern ofta patientens allmäntillstånd mycket tydligt. Patienten magrar, har ont i levern under höger revben, tappar aptiten, mår illa, känner sig svag och får klåda på kroppen. Hud och ögonvitor kan i det skedet också få en gulaktig färg.

Cancer i levern – diagnos

När patienten kommer till läkaren för en utredning brukar flera undersökningar göras, t.ex. ultraljud, datortomografi, laparoskopi eller magnetkameraundersökning. Patienten får också lämna urinprov och blodprov. Ibland tar man också ett vävnadsprov, en s.k. biopsi.

Cancer i levern – behandling

Den bästa, vanligaste och enda, botande behandlingen är att tumören opereras bort. Ofta opereras även en del av levern runt omkring tumören bort. Endast en liten del av alla personer med cancer i levern lämpar sig för operation – tumören måste vara rätt liten, och sitta så att bara en del av levern kan tas bort – och resten av levern måste vara ganska frisk. Det är den inte alltid om patienten har skrumplever eller någon annan leversjukdom eller leverskada.

Om man inte hittat något som tyder på att tumören spritt sig kan man försöka med en levertransplantation. Resultaten har dock hittills inte varit så goda. När det inte går att operera levercancern får patienten lindrande behandling, s.k. palliativ vård.

Cancer i levern – prognos

De allra flesta blir bra efter operationen om cancern inte har spritt sig utanför levern.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *